TRV:04385

ID TRV:04385
Bok 560
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Kablingstype og forlegning: Mellom nærmeste svitsj og hvert kamera skal det benyttes U/S-TP kabel, minimum kategori 5.
  1. Utførelse : Kabelens forlegning og eventuell innplassering i støyende miljø (EMC) er styrende for valg av skjerming og kabeltype.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre kabeltype og forlegningsmetode av kabel.
Endringsartikler 560_2019_Endringsartikkel_2220
Relatert krav TRV:00293
Opprettet 2020/02/05
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Anleggsspesifikke krav - Videoanlegg - "Kabling"