TRV:04386

ID TRV:04386
Bok 560
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Innpassering av kjernesystemer: Sentralt utstyr skal plasseres i datasenter. (Kategori-0)
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at sårbart utstyr for kundeinformasjon er plassert i et datasenter som skal gi tilstrekkelig tilgjengelighet for tjenestene.
Relatert krav TRV:03009
Opprettet 2013/08/27
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Anleggsspesifikke krav - "Sentral IKT-plattform"