TRV:04386

ID TRV:04386
Bok 560
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst a) Innpassering av kjernesystemer: Sentralt utstyr skal plasseres i datasenter. (Kategori-0)
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt 4 Anleggsspesifikke krav - "Sentral IKT-plattform"