TRV:04390

ID TRV:04390
Bok 532
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst ▶ b) Siktlengden fra planovergang uten veisikringsanlegg eller bevoktning til tog skal aldri være mindre enn 50 m.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon