TRV:04405

ID TRV:04405
Bok 560
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Driftstøttesystemet skal oppfylle følgende overordnede mål:
  1. Understøtte endrings- og vedlikeholdsprosesser med informasjon til beslutningstaking
  2. Skal inneholde et konfigurasjonshåndteringssystem som synliggjør oppbygningen av de tjenester Bane NOR drifter
  3. Skal kunne integreres med andre støtteverktøy som benyttes i IKT sin tjenesteproduksjon
  4. Hente eller motta data fra Element Manager (EM), underlagte støttesystemer og produksjonssystemer
  5. Kvalitetssikre data fra underliggende systemer
  6. Systematisere data slik at disse blir sammenstilt for å dekke behov for rapporteringsgrunnlag
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at driftstøttesystemet for IKT har tilstrekkelig funksjonalitet for tjenesteproduksjon.
Endringsartikler 560_2013_Endringsartikkel_603
Relatert krav
Opprettet 2013/08/27
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Hovedmål for driftstøttesystemet