TRV:04407

ID TRV:04407
Bok 560
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Regulatoriske pålegg for rapportering: Driftstøttesystemet skal ha et verktøy for rapportering til tilsyn og myndigheter i.h.h.t. deres gjeldende krav.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at driftsstøttesystemer har funksjonalitet som støtter lov- og forskriftspålagte rapporteringsparametre.
Endringsartikler 560_2013_Endringsartikkel_603
Relatert krav
Opprettet 2013/08/27
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt - "Hovedmål for driftstøttesystemet"