TRV:04425

ID TRV:04425
Bok 532
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Når stokkskinnens geometriske beliggenhet er sikret, skal åpningen mellom tungestøtte og tunge ikke være mer enn:
  • 2 mm for sporveksler med gjennomkjøringshastighet > 40 km/h
  • 5 mm for sporveksler med gjennomkjøringshastighet ≤ 40 km/h
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon