TRV:04447

ID TRV:04447
Bok 532
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) For endring i sporvidde gjelder de samme toleranser som for sporet for øvrig, jf. Overbygning/Vedlikehold/Sporets geometri, beliggenhet og kvalitet#Sporvidde.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon