TRV:04460

ID TRV:04460
Bok 532
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Når ballasten i sporveksler skal renses og fornyes, bør ballastrensingen også utføres 15 m foran og bak selve sporvekselen. Dette vil være med å hindre uheldige høydefeil med tanke på slitasje og drift av sporvekselen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon