TRV:04463

ID TRV:04463
Bok 560
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Funksjoner for alarmering: Driftstøttesystemet skal ha en funksjon for å hente ut alle typer alarmdata både aktive og historiske fra alarmlogg.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at støttesystemet kan ta ut aktive alarmer og at alarmer kan analyseres i alarmlogg.
Endringsartikler 560_2013_Endringsartikkel_603
Relatert krav
Opprettet 2013/08/13
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt - "Feilhåndtering (Fault Management, FM)"

Bane NOR benytter en felles alarmstrategi for Tele og KV-IKT systemer der definisjoner av alarmkategorier, ruting av disse samt navnekonvensjoner og prioriteringsmekanismer er beskrevet.