TRV:04465

ID TRV:04465
Bok 560
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Feil på kjernesystem for driftsovervåkning: En feil på driftstøttesystemet skal ikke ha innvirkning på det overvåkede systemet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre uavhengighet mellom systemer for drift og systemer for tjenesteproduksjon.
Endringsartikler 560_2013_Endringsartikkel_603
Relatert krav
Opprettet 2013/08/13
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt - "Feilhåndtering (Fault Management, FM)"