TRV:04467

ID TRV:04467
Bok 560
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Presentasjon av alarmer: Alarmer skal vises på et grafisk brukergrensesnitt.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at presentasjon av alarmer blir oversiktlig for driftsorganisasjonen.
Endringsartikler 560_2013_Endringsartikkel_603
Relatert krav
Opprettet 2013/08/13
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt - Feilhåndtering (Fault Management, FM) - "Alarmhåndteringsfunksjoner"