TRV:04468

ID TRV:04468
Bok 560
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Alarmkategorier: Alarmer skal klassifiseres og kategoriseres med vekt på alvorlighetsgrad mhp:
  1. Kritisk feil - Critical
  2. Alvorlig feil - Major
  3. Ikke alvorlig feil - Minor
  4. Informasjon - Warning/Information
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sike at alarmer kategoriseres så dette kan prioriteres i ITIL hendelseshåndteringsprosess (Insident Managment).
Endringsartikler 560_2013_Endringsartikkel_603
Relatert krav
Opprettet 2013/08/13
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt - Feilhåndtering (Fault Management, FM) - "Alarmhåndteringsfunksjoner"

Bane NOR benytter en felles alarmstrategi i Ekomnett og for IKT systemer der definisjoner av alarmkategorier, ruting av disse samt navnekonvensjoner og prioriteringsmekanismer er beskrevet.