TRV:04469

ID TRV:04469
Bok 560
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Funksjoner for administrasjon av alarmer: Driftstøttesystemet skal som et minimum ha følgende alarmhåndteringsfunksjoner:
  1. Det skal være mulig å undertrykke følgealarmer
  2. Det skal være mulig å kombinere fysiske alarmer til logiske alarmer
  3. Det skal være mulig å indikere at alarmen er sett (acknowledgement)
  4. Det skal være mulig for en operatør å konfigurere grenseverdier og alvorlighetsgrad for alarmer
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at driftsstøttesystemet har tilstrekkelig funksjonalitet for alarmhåndtering.
Endringsartikler 560_2013_Endringsartikkel_603
Relatert krav
Opprettet 2013/08/13
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Alarmhåndteringsfunksjoner Fault Management FM