TRV:04470

ID TRV:04470
Bok 560
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Akustisk varsling: Driftstøttesystemet bør kunne varsle operatør akustisk ved alarm iht. alvorlighetsgrad.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre akustisk indikasjon for utvalgte alarmkategorier.
Endringsartikler 560_2013_Endringsartikkel_603
Relatert krav
Opprettet 2013/08/13
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt - Feilhåndtering (Fault Management, FM) - "Alarmhåndteringsfunksjoner"