TRV:04471

ID TRV:04471
Bok 560
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Alarmlister: Driftstøttesystemet skal ha støtte for flere alarmlister, som for eksempel:
  1. Alle aktive alarmer
  2. Alarmlister basert på alvorlighetsgrad
  3. Alarmlister basert på teknologi, for eksempel radiolinje, basestasjoner, anvisere
  4. Geografisk område
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre funksjonalitet for produksjon av sorterte alarmlister.
Endringsartikler 560_2013_Endringsartikkel_603
Relatert krav
Opprettet 2013/08/13
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt - Feilhåndtering (Fault Management, FM) - "Alarmhåndteringsfunksjoner"