TRV:04472

ID TRV:04472
Bok 560
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Funksjonalitet for alarmrapportering: Driftstøttesystemet skal ha et alarmrapportgenereringsverktøy for å hente ut data, generere og presentere rapporter og statistikker basert på kriteria som for eksempel lokasjon, tid, dato, utstyrstype, alarmklasse og alarmtekst.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre tilstrekkelig funksjonalitet for rapportering av alarmstatus og alarmstatestikk.
Endringsartikler 560_2013_Endringsartikkel_603
Relatert krav
Opprettet 2013/08/13
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt - Feilhåndtering (Fault Management, FM) - "Alarmrapporteringsfunksjon"