TRV:04533

ID TRV:04533
Bok 525
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst g) For geotekniske problemer skal følgende lastkoeffisienter benyttes for bruddgrensetilstanden:
  • tyngdetetthet: γf = 1,0
  • poretrykk: γf = 1,0
  • jordtrykk: γf = 1,0
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon