TRV:04547

ID TRV:04547
Bok 525
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Fundamenteringen skal utføres frostfritt i tilstrekkelig dybde, eventuelt i ikke telefarlige masser, eller ved frostsikring med isolasjon.
  1. Utførelse: Fundamenter skal føres ned til mineralske masser.
  2. Utførelse: Dersom fundamenter settes på fylling, skal fyllingen legges ut lagvis og komprimeres, etter på forhånd spesifiserte krav til kvalitet/utførelse.
  3. Utførelse: Masser som legges ut skal ikke være frosne eller inneholde is eller snø.
  4. Utførelse: Det skal ikke bygges på frosne løsmasser. Det skal sørges for at masser ikke fryser før man bygger på dem.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sørge for at fundamenter på løsmasse bygges på bæredyktig grunn, at det ikke benyttes frosne masser og og at fundamentet ikke settes på frosne løsmasser, slik at det sikres god stabilitet og faren for at setningsskader reduseres.
Endringsartikler 525 2023 Endringsartikkel 3532
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon

Kravet er justert 09.02.2023 for å unngå problemer med relatert til frost under byggefasen.