TRV:04624

ID TRV:04624
Bok 525
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Støttemurer skal fundamenteres frostfritt. Dette kan oppnås enten ved tilstrekkelig fundamenteringsdybde, utskifting til telefrie masser, eller ved isolering. Frostsikringen skal dimensjoneres for en frostmengde med gjennomsnittlig gjentaksintervall 100 år (F100). Tilkjørte masser under bunnplaten skal legges ut og komprimeres lagvis. Det skal benyttes egnede friksjonsmasser ved tilbakefylling bak støttemurer. Massene skal ikke være frosne eller innehold is eller snø. Det skal sikres gode drensforhold bak støttemurer.

Det skal ikke bygges på frosne løsmasser. Det skal sørges for at masser ikke fryser før man bygger på dem.

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sørge for at fundamenter på løsmasse bygges på frostsikker og bæredyktig grunn, at det ikke benyttes frosne masser og og at fundamentet ikke settes på frosne løsmasser, slik at det sikres god stabilitet og faren for at setningsskader reduseres.
Endringsartikler 525 2023 Endringsartikkel 3532
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon

2023.02.09: Tilleggskrav ihht Endringsartikkel #3532 angående vinterbygging