TRV:04651

ID TRV:04651
Bok 527
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst ▶ a) Spesialinspeksjoner skal utføres etter alvorlige skader pga. påkjørsel, overlast, oversvømmelse osv., eller der bruinspeksjonen angir at det er behov for en grundigere vurdering av skadene og utvidet prøveomfang.

Spesialinspeksjonen skal omfatte deler av brua eller hele brua. Spesialinspeksjon er nærmere beskrevet i vedlegg b: Spesialinspeksjon.

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon