TRV:04663

ID TRV:04663
Bok 562
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Digital sikkerhet: Ekomnettet skal vedlikeholdes ved at programvare og utstyr sikkerhetsoppgraderes så disse er best mulig beskyttet mot utilsiktede og uønskede endringer og mot uønsket tilgang til systemer og tjenester.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at utstyr (HW) og programvare (SW) følger leverandørenes rutiner for sikkerhetsoppgradering. (ITIL change management/Patching)
Relatert krav TRV:08219
Opprettet 2021/09/14
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon "Informasjonssikkerhet"
Nyttige lenker https://nkom.no/sikkerhet-og-beredskap/tilbyders-sikkerhets-og-beredskapsplikter