TRV:04663

ID TRV:04663
Bok 562
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Digital sikkerhet: Ekomnettet skal være beskyttet mot utilsiktede og uønskede endringer og mot uønsket tilgang til systemer og tjenester.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav TRV:08219
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt - "Informasjonssikkerhet"