TRV:04666

ID TRV:04666
Bok 562
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Utstyr innenfor KL sone: Utjevningsforbindelser til komponenter innenfor sone for kontaktledning eller sone for strømavtaker skal vedlikeholdes så disse opprettholder god forbindelse til banestrømmens returkrets.


  1. Manglende utjamningsforbindelse skal utbedres umiddelbart.
- I anlegg med langsgående jordleder skal alle utjamningsforbindelser kobles til denne.
- For anlegg uten langsgående jordleder kan utjamningsforbindelse kobles direkte til skinnegang.
- Tilkopling til sporet skal vedlikeholdes i henhold til typer av sporfelt på stedet:
  • For enkeltisolerte sporfelt kobles utjamning direkte til jordet skinne
  • For spor uten sporfelter kobles utjamning til begge skinnestrenger
  • For dobbeltisolerte sporfelt gjøres normalt kobling til sporet via filterimpedans eller annen type filter spesielt for sporfelttypen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Siker at kabling fra objekter i ekomnett vedlikeholdes så disse opprettholder egenskapene til forskjellig typer utjevning/jording.
Relatert krav TRV:01218
Opprettet 2020/09/14
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Vedlikehold av Jordingsforbindelser