TRV:04666

ID TRV:04666
Bok 562
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Utstyr innenfor KL-sone: Utjevningsforbindelser til komponenter innenfor sone for kontaktledning eller sone for strømavtaker skal vedlikeholdes så disse opprettholder god forbindelse til banestrømmens returkrets.
  • Manglende utjevningsforbindelse skal utbedres umiddelbart.
  • I anlegg med langsgående jordleder skal alle utjamningsforbindelser kobles til denne.
  • For anlegg uten langsgående jordleder kan utjamningsforbindelse kobles direkte til skinnegang.
  • Tilkopling til sporet skal vedlikeholdes i henhold til typer av sporfelt på stedet:
    • For enkeltisolerte sporfelt kobles utjamning direkte til jordet skinne
    • For spor uten sporfelter kobles utjamning til begge skinnestrenger
    • For dobbeltisolerte sporfelt gjøres normalt kobling til sporet via filterimpedans eller annen type filter spesielt for sporfelttypen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Siker at kabling fra objekter i ekomnett vedlikeholdes så disse opprettholder egenskapene til forskjellig typer utjevning/jording.
Relatert krav TRV:01033
Opprettet 2020/09/14
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Vedlikehold av jordingsforbindelser