TRV:04669

ID TRV:04669
Bok 562
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Tilstandskontroll: Bygninger/rom skal til enhver tid være i en slik tilstand at det ikke fører til personskade
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt - GENERELT - "Bygning"