TRV:04670

ID TRV:04670
Bok 562
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Rom, arealer og datagulv: Bygninger/rom bør være i en slik tilstand at det ikke oppstår skade på de elektrotekniske anleggene.
Vurdering : Datagulv skal evalueres for er feil på moduler, plater og opplagring.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt - GENERELT - "Bygning"