TRV:04677

ID TRV:04677
Bok 562
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Generelt for vedlikehold adgangskontroll: Sentralt utstyr for adgangskontrollanlegg skal kunne vedlikeholdes i elektroteknisk rom av minimum kategori 2.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt - ADGANGSKONTROLLANLEGG -"Generelt"