TRV:04678

ID TRV:04678
Bok 562
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst a) Tiltak ved utfall eller feilspenning: Dersom primærstrømforsyning til adgangskontroll er falt ut og/eller utgangsspenning ikke er korrekt, skal feilårsak identifiseres og tiltak settes i verk for å utbedre feilen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt - ADGANGSKONTROLLANLEGG -"Primær og reservestrømforsyning"