TRV:04679

ID TRV:04679
Bok 562
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Vedlikeholdstiltak ved indikasjon på feil med transmisjonssystemet: Dersom det er brudd i kommunikasjon mellom sentralenhet og server, skal feilårsak identifiseres og tiltak settes i verk for å utbedre feilen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt - ADGANGSKONTROLLANLEGG -"Kjernesystem / Sentralenhet"