TRV:04680

ID TRV:04680
Bok 562
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Ved feil på kortlesere: Dersom kortleser eller node ikke fungerer, skal feilårsak identifiseres og tiltak settes i verk for å utbedre feilen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt - ADGANGSKONTROLLANLEGG - " Kortleser / node (dørsentral)"