TRV:04682

ID TRV:04682
Bok 562
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Ved funksjonssvikt på døralarm: Dersom døralarmen ikke fungerer, skal feilårsak identifiseres og tiltak settes i verk for å utbedre feilen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt - ADGANGSKONTROLLANLEGG -"Døralarm"