TRV:04683

ID TRV:04683
Bok 562
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst a) Ved feil på bryter for åpning av dør: Dersom åpneknappen ikke fungerer, skal feilårsak identifiseres og tiltak settes i verk for å utbedre feilen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt - ADGANGSKONTROLLANLEGG - "Åpneknapp"