TRV:04684

ID TRV:04684
Bok 562
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst a) Stabil strømforsyning: Strømforsyningen skal overvåkes og vedlikeholdes så tilknyttet utstyr i ekomnett med betydning for togfremføring har stabil spenningsforsyning.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav TRV:02978
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt - "Avbruddsfrie strømforsyningsanlegg"