TRV:04687

ID TRV:04687
Bok 562
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Vedlikeholdstiltak på ekom-lokasjoner: Tiltak bør settes i verk dersom
  1. Det er tette filtre
  2. Lokale alarmer utløses
  3. Romtemperaturen i teletekniske bygninger som har kontinuerlig overvåkning går utenfor anbefalt temperaturintervall, og det ikke er indikasjoner som tilsier at det er feil på installert utstyr.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt
Relatert krav TRV:03039
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt - "Ventilasjon og klimaanlegg"