TRV:03039

ID TRV:03039
Bok 510
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Temperatur: rom skal prosjekteres slik at innplassert utstyr (slik som elektronikk) kan opprettholde sin funksjon og ytelse etter spesifiserte krav til pålitelighet.
  1. Utførelse: rom som vil ta skade av store temperatursvinger og fuktighet, og der det er tilgang på 230 V, skal utstyres med frostsikring eller termostatstyrt oppvarming.
  2. Utførelse: Termostatstyrt oppvarming skal ikke kunne kobles inn så lenge rommet kjøles ned av annet utstyr.

Anbefalt temperaturområde i noen elektrotekniske rom er vist i Tabell: Anbefalt klima i elektrotekniske rom.

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon