TRV:04800

ID TRV:04800
Bok 562
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Kabelpåvisning og informasjonsplikt: Ved graving på Bane NORs eiendom skal det alltid være kabelpåvising og gravearbeidene skal meldes til infrastrukturforvalter.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at det blir utført kabelpåvisning for gravearbeider i forbindelse med vedlikehold.

Kravet er relatert til "Kabelpåvisning og kabelregistrering" - instruks STY-602454, som følge av STY-605097 "Gjennomføring av drift og vedlikehold infrastruktur" – prosedyre.

Relatert krav TRV:00454, TRV:02780
Opprettet 2013/08/27
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Vedlikehold kabelanlegg - "Generelt"