TRV:04800

ID TRV:04800
Bok 562
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Kabelpåvisning og informasjonsplikt: Ved graving på Bane NORs eiendom skal det alltid være kabelpåvising og gravearbeidene skal meldes til infrastrukturforvalter.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav TRV:00454, TRV:02780
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt - "Generelt"