TRV:04802

ID TRV:04802
Bok 562
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Måling av kabel etter arbeid: Før og etter at det utføres arbeid på kabelanlegg skal aktuelle kabler kontrollmåles som for ny kabel.
Unntak : Etter omlegging av fibersamband som disponeres av andre ekomtilbydere kan en forenklet verifikasjon eller kontrollmåling utføres i samarbeid med sluttbruker av tjenesten.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at det utføres kontrollmåling på relevante kabeltyper etter feilrettingstiltak.
Relatert krav TRV:01333
Opprettet 2013/08/27
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Vedlikehold kabelanlegg - "Generelt"