TRV:04804

ID TRV:04804
Bok 562
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Langlinjekabel i bruk for sikkerhetsrelaterte applikasjoner: Langlinjekabel som benyttes til samband for sikkerhet eller for togfremføring skal vedlikeholdes slik at risikoen for skade/ brudd på kabel unngås.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt - "Langlinjekabel"