TRV:04804

ID TRV:04804
Bok 562
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Langlinjekabel i bruk for sikkerhetsrelaterte applikasjoner: Langlinjekabel som benyttes til samband for sikkerhet eller for togfremføring skal vedlikeholdes slik at risikoen for skade/ brudd på kabel unngås.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at langlinjekabel som fortsatt er i bruk i Ekomnett vedlikeholdes
Endringsartikler 562_2021_Endringsartikkel_3021
Relatert krav
Opprettet 2021/09/14
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Vedlikehold kabelanlegg - "Langlinjekabel"