TRV:04805

ID TRV:04805
Bok 562
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Vedlikeholdstiltak for Langlinjekabel: Tiltak bør settes i verk dersom det er
  1. - forstyrrende støy på samband
  2. - registrert for høy bitfeilrate i forhold til endeutstyrets spesifikasjoner
  3. - synlige skader på spole/skjøt
  4. - brudd på ikke sikkerhetskritisk samband
  5. - feil på karakteristisk impedans
  6. - feil på separat jordingssystem
  7. - feil på reduksjonsfaktor (spenning mellom jord og leder).
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre vedlikehold av langlinjekabel som fortsatt er i bruk i Ekomnett.
Endringsartikler 562_2021_Endringsartikkel_3021
Relatert krav
Opprettet 2021/09/14
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Vedlikehold kabelanlegg - "Langlinjekabel"