TRV:04812

ID TRV:04812
Bok 562
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Vedlikeholdstiltak ved feil på fiberkabler: Tiltak bør settes i verk dersom det er
  1. - brudd på samband
  2. - registrert for høy bitfeilrate iht. endeutstyrets spesifikasjoner
  3. - synlige skader

Vurdering: Før feilretting utføres på strekninger med OPGW kabel skal det vurderes om ansvars- og myndighetsforhold, sikkerhetstiltak og risikotiltak er tilstrekkelig ivaretatt.

Utførelse: Ved skjøting og annet arbeid på OPGW skal arbeidsstedet sikres mot skadelige potensialforskjeller.

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at vedlikeholdspersonell for Ekomnett er klar over fiberkabelens eierskap i et høyspenningsanlegg ved bruk av OPGW og at risikovurdering av arbeidsoperasjonen skiller seg fra andre kabeltyper i transmisjonsnettet
Endringsartikler 562_2022_Endringsartikkel_3324,562_2023_Endringsartikkel_3425
Relatert krav
Opprettet 2022/09/15
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Vedlikehold - "Fiberkabel"