TRV:04812

ID TRV:04812
Bok 562
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Vedlikeholdstiltak ved feil på fiberkabler: Tiltak bør settes i verk dersom det er
  1. - brudd på samband
  2. - registrert for høy bitfeilrate iht. endeutstyrets spesifikasjoner
  3. - synlige skader
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt - "Fiberkabel"