TRV:04813

ID TRV:04813
Bok 562
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Koblingsskap med lavspenningsinstallasjoner: Feil på jording eller overspenningsvern kan føre til berøringsfare i rack/koblingsstativ eller koblingsskap og skal rettes umiddelbart.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at Bane NOR overholde forskriftskrav til Ekom-utstyr som er omfattet av definisjoner i lavspenningsanlegg.
Relatert krav TRV:01097
Opprettet 2013/08/27
Referanse FEF og NEK 702
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Vedlikehold - "Kabel i rack/stativ og koblingsskap"