TRV:04817

ID TRV:04817
Bok 562
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Vedlikehold av føringsveier og kabelkanaler: Kabler skal ha beskyttet forlegning i føringsveier og tiltak bør settes i verk dersom det er
 1. - ødelagte kanaler/ rør
 2. - skader på kanallokk
 3. - mangler ved gnagersikring
 4. - kanal som ligger uheldig i terrenget og virker som dreneringsløp
 5. - kanal som har rast ut
 6. - underbygning av kanalen som er vasket bort
 7. - vann som står i trekkekummen
 8. - åpninger/hull i kanalen
 9. - igjengrodde kanaler
 10. - tette rør
 11. - synlige kabler uten overdekning/beskyttelse.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at føringsveier som en del av passiv infrastruktur for kabelanlegg opprettholder sin funksjonsevne mht. beskyttelse av kabler.
Relatert krav TRV:00473
Opprettet 2013/08/27
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Vedlikehold - " Føringsveier"