TRV:04818

ID TRV:04818
Bok 562
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Vedlikeholdstiltak for kabelmerking: Tiltak bør settes i verk dersom:
  1. - kabelmerking er slitt bort
  2. - kabelmerking er uleselig
  3. - det er nye skjøter på kabelen som skal merkes
  4. - det er endring på eksisterende samband (navn, nummer etc.).
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at merkesystemet for kabelanlegg opprettholder sin funksjon.
Relatert krav TRV:02322
Opprettet 2013/08/27
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Vedlikehold - kabelanlegg - "Merking"