TRV:04846

ID TRV:04846
Bok 525
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst For bruer med dilatasjonslengder som overskrider disse mål, skal det benyttes glideskjøt i sporet. Se også Bruer_og_konstruksjoner/Prosjektering og bygging/Laster#Veiledning om langsgående_krefter.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon