TRV:04847

ID TRV:04847
Bok 525
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Brudekkets fall mot avløp skal være ≥ 1:70 både i tverr- og lengderetning.
  1. Unntak: Hvis avløp lages for hver 10. m, kan fall i lengderetningen sløyfes.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon