TRV:04855

ID TRV:04855
Bok 525
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Horisontal avstand fra senterlinje spor til kantbjelke eller annen fast installasjon som ligger over brudekket skal være ≥ 2200 mm.
  1. Unntak: Avstand til kabelkanal skal plasseres iht. Felles_elektro/Prosjektering_og_bygging/Kabellegging_og_kabelkanaler#Kabelfritt_profil
  2. Unntak: For ståltraubruer som erstatter fastsporbruer på eksisterende infrastruktur kan horisontal avstand fra senterlinje spor til kantbjelke beregnes utelukkende i henhold til minsteprofil for den aktuelle banen, hastighet og kurvatur på brustedet (eventuelt redusert minste bredde).

Avstand fra senterlinje spor til innside rekkverk eller støyskjerm skal ved ulike kjørehastigheter være, se Tabell: Krav til bredde ved ulike kjørehastigheter.

Tabell: Krav til bredde ved ulike kjørehastigheter
Hastighet (V) [km/h] Bredde [mm]
0 ≤ V ≤ 100 ≥ 3100
100 < V ≤ 200 ≥ 3300
200 < V ≤ 300 ≥ 3500
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon