TRV:04874

ID TRV:04874
Bok 525
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Dokumentasjon som sendes til teknisk godkjenning skal inneholde:
  • Konstruksjonsberegninger med vedlegg
  • Tegninger eller BIM-modell
  • Rapport fra prosjekteringskontroll
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon