TRV:04875

ID TRV:04875
Bok 525
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst
Teknisk regelverk tillater modellbasert prosjekteringskontroll og teknisk godkjenning. Teknisk godkjenningsansvarlig forbeholdes likevel retten til å kunne kreve tegninger der det anses som hensiktsmessig.

Merk at det også ved modellbasert prosjektering som et minimum kreves oversiktstegning i henhold til TRV:04897 og bruprotokollskisse i henhold til TRV:08391

For prosjekteringskontroll og teknisk godkjenning av BIM-modell gjelder følgende:

Oppstartsmøte

  • Ved oppstart av prosjekteringskontrollen kan det ved behov kreves et oppstartsmøte med prosjekterende, kontrollerende og byggherre.

Innlevert dokumentasjon

  • Ved modellbasert prosjekteringskontroll og teknisk godkjenning skal det leveres følgende tilleggsdokumentasjon:
    • BIM-gjennomføringsplan for prosjektet
    • Beskrivelse av fagmodellen
  • Modellen leveres i åpent format, fortrinnsvis IFC. Dersom det er ønskelig med leveranse andre formater, skal dette avklares med Bane NOR i forkant av leveranse.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon