TRV:04876

ID TRV:04876
Bok 525
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst For overgangsbruer skal også følgende dokumenter legges ved til søknad om teknisk godkjenning:
  • For riksvei og fylkesvei: Godkjenningsbrev fra Vegdirektoratet.
  • For kommunale veier: Godkjenningsbrev fra kommunen.
  • For private overgangsbruer skal Bane NORs regler for prosjekteringskontroll og teknisk godkjenning benyttes.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon