TRV:04877

ID TRV:04877
Bok 525
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Ved store eller prinsipielle endringer av en prosjektert løsning skal det vurderes om tegningene som omfattes av endringen må oversendes Bane NOR for ny godkjenning. Godkjenning skal foreligge før bygging igangsettes.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon