TRV:04889

ID TRV:04889
Bok 525
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Sammenhengen i beregningen skal korrekt dokumenteres med henblikk på problemstillingen og resultatene. For alle inn- og utgående data skal følgende kvalitetsstandard overholdes:
  • oversiktlig og entydig oppsett (framstilling)
  • angivelse av side hhv. avsnitt med dato og innhold
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon