TRV:04890

ID TRV:04890
Bok 525
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Dokumentasjonskrav
Kravtekst De inngående data (inndata) som er benyttet i databeregninger skal skrives ut av dataprogrammet.

Utgående data i databeregninger skal presenteres i form av:

  • beskrivelse (informasjon i form av tekst)
  • resultatlister (tabeller). Tallverdier som senere benyttes i den grafiske framstillingen skal innringes.
  • Ved benyttelse av resultatene i videre beregninger, skal det angis hvor disse er hentet fra.
  • grafisk framstilling (plotting) (omhyllingsdiagram). Denne må spesielt tilstrebes hvis resultatene består av større datamengder, f.eks. metode med finite elementer. Framstillingen må muliggjøre tilstrekkelig presis lesning for senere bruk av dataene (verdiskala), og suppleres med tallverdier.
  • plott av hvert lasttilfelle som har betydning for dimensjoneringen
  • det tegnes eget plott for egenlast (i spennarmerte konstruksjoner skilles mellom egenlast betong og påført egenlast (ballast, sviller, skinner etc.))
  • omhyllingsdiagram for både bruks- og bruddgrensetilstanden skal alltid tegnes
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon